top of page

Administrace veřejných zakázek

Pro dotační projekt je nejdůležitější správná administrace veřejné zakázky. Ta vychází ze zákona o zadávání o veřejných zakázek, tzn. v otevřeném, užším, zjednodušeném podlimitním řízení, jednacím řízení s uveřejněním, jednacím řízení bez uveřejnění, soutěži o návrh a dalších řízení. ​

 

Nemusíte dále ztrácet čas a energii studováním materiálů a příslušné legislativy. Díky spolupráci s námi získáte spolehlivého partnera pro řešení veškerých procesů spojených s veřejnou zakázkou. Nechte administraci vaší zakázky na nás. 

Pro koho je služba určena:

 • Pro veřejné zadavatele, kteří mají povinnost postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek. V praxi se jedná nejčastěji organizační složky státu, úřady, státní příspěvkové organizace, územně samosprávné celky (obce, kraje a následně i jimi založené společnosti).

 • Pro zadavatele sektorových veřejných zakázek, kteří vykonávají jednu z relevantních činností určených zákonem dle specifického odvětví (např. ČEZ).

 • Pro "dotované zadavatele", kteří k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky použijí více než 200 mil. Kč nebo více než 50 % peněžních prostředků z rozpočtu veřejného zadavatele nebo rozpočtu EU nebo veřejného rozpočtu cizího státu.

 • Pro všechny další zadavatele, kterým vznikla povinnost vybírat dodavatele na základě Metodického pokynu nebo závazných Pravidel pro výběr dodavatelů.

 

S čím vám pomůžeme 

 • Provedeme za Vás kompletní administraci zadávacího řízení

 • Rádi pro Vás připravíme vše nezbytné pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, tzn. veřejných zakázek na dodávky a služby do 2 mil. Kč a na stavební práce do 6 mil. Kč.

 • Zpracujeme zadávací dokumentacidle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 a všech navazujících Pravidel a Metodik. Specializujeme se na výběrová řízení v programech OPTAK, OPIK, MPO, IROP, OPŽP, MF.

 • Navrhneme pro Vás vhodná kvalifikační a hodnotící kritéria, včetně patřičných smluv

 • Vše s Vámi podrobně probereme a vysvětlíme.

Proč s námi

 • Vysoká odbornost, kvalifikovanost, specializace.

 • Dlouholeté zkušenosti se zakázkami všeho druhu

 • Kvalitní služby za rozumnou cenu

bottom of page