top of page

Kontrola zadávacího řízení

Komplexní revize ukončených veřejných zakázek z pohledu zákona či pravidel pro zadávání veřejných zakázek v příslušném operačním programu patří ke stěžejnímu kroku výběrového řízení.​

Předejděte postihu ze strany kontrolního orgánu či rizikům spojených s neproplacením výdajů. Ušetřete čas a nechte kontrolu na nás. 

Pro koho je služba určena

  • Pro zadavatele, kteří chtějí uskutečnit zadávací řízení  v souladu s platnou legislativou a pravidly.

  • Pro zadavatele, kteří chtějí minimalizovat riziko postihu ze strany kontrolních orgánů.

  • Pro zadavatele, kteří chtějí mít precizně  připravenou dokumentaci pro účely kontroly ze strany dozorových orgánů ( NKU, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže).

  • Pro zadavatele, kteří chtějí mít celkový přehled o stavu v oblasti veřejných zakázek pro vedoucí pracovníky.

Co nabízíme

  • Vysokou odbornost, pečlivost a snahu dosáhnout maximálních výsledků

  • Dlouholeté zkušenosti se zakázkami.

  • Kvalitní služby za příznivé ceny

bottom of page