top of page

Příprava nabídky výběrového/zadávacího řízení a zastupování dodavatelů

Potřebujete zjistit, zda jsou zadávací podmínky nastaveny v souladu se zákonem, pomoci s kontrolou nabídky, podat námitku proti nesprávnému postupu zadavatele, případně zastoupit v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo před správními soudy, pak věřte, že  jste na správném místě.

S čím vám pomůžeme

  • Provedeme za Vás analýzu zadávací dokumentace.

  • Pomůžeme Vám při tvorbě nabídky v zadávacím řízení.

  • Posoudíme správnost a kompletnost nabídky.

  • Zastupíme Vás v průběhu zadávacího řízení.

  • Přípravíme pro Vás námitky proti nesprávnému postupu zadavatele (všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle VI. části, včetně stanovení zadávacích podmínek, volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky nebo postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu se zákonem.

  • Zastoupíme Vás v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, případně před správními soudy.

Proč s námi

  • Nabízíme pečlivost, vysokou odbornost, enormní znalost nejenom v oblasti právní úpravy, ale i v  oblasti rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

  • Máme bohaté zkušenosti se zakázkami všeho druhu.

  • Kvalitní služby za rozumnou cenu.

bottom of page