top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraJan Jakl

Nově stanovené finanční limity pro zadávání veřejných zakázek v roce 2022

Řešíte jak se změnily finanční limity pro zadávání veřejných zakázek v roce 2022? Pak věřte, že jste na správném místě.


Zadavatelé si musí vždy na začátku nového roku zvykat na změnu ve výši finančních limitů rozhodných pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Finanční limity vycházejí z evropských právních předpisů. Transpozice finančních limitů do národní úpravy se realizuje prostřednictvím nařízením vlády č. 172/2016 Sb. o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „nařízení vlády“)


Podle výše finančních limitů rozlišujeme veřejné zakázky nadlimitní a podlimitní, přičemž o nadlimitní veřejnou zakázku jedná v případě, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem je rovna nebo přesahuje finanční limit uvedený v nařízení a podlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu stanoveného pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně přesahuje zákonem stanovenou hodnotu pro veřejnou zakázku malého rozsahu.


Finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku se liší podle druhu veřejné zakázky (dodávky, služby, stavební práce), podle charakteru zadavatele (§ 4 ZZVZ) a dále podle toho, zda se jedná o „klasickou veřejnou zakázku“, sektorovou veřejnou zakázku nebo veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti.


V letošním roce se finanční limity oproti předchozímu roku zvyšují.


Pro přehlednost uvádíme níže aktuální výši finančních limitů u veřejných zadavatelů, tj. finančních limitů s účinností od 1. 1. 2022 v porovnání s finančními limity stanovenými pro loňský rok.


37 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page